Professionals

Impact of stress, immunity, and signals from endocrine and nervous system on fascia.docx

 

Impact of stress, immunity, and signals from endocrine and nervous system on fascia_Figures.docx

 

Ostéopathie, les mains à l’écoute du corps

Een mooie (franstalige) documentaire, waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden van osteopathische behandeling uitgelegd worden.

Het enige onduidelijke is het stukje waar osteopathie wordt onderverdeeld in pariëtale, viscerale en craniale osteopathie. Deze methodes worden voorgesteld alsof zij op zichzelf staande specialisaties zijn. 

In werkelijkheid zijn het benaderingswijzen van het lichaam die gebaseerd zijn op hoe het lichaam functioneert. Naar gelang de noden van een patiënt, vullen zij elkaar aan binnen een behandeling of binnen een behandeltraject.