Nieuws

Nieuwsbrief zomer 2024

Balie

Graag herhalen wij onderstaande wijzigingen/ nieuwe afspraken in de praktijk: Onze balie zal niet meer voltijds fysiek bezet zijn.

 

Bij het afhandelen van documenten allerhande, willen we zoveel mogelijk inzetten op digitale communicatie. Waar mogelijk gelieve ons te contacteren op artsen@roomakker.be of verpleegkundige.roomakker@hotmail.com

 

Indien u toch fysiek documenten wil komen afgeven/ afhalen gelden volgende afspraken:

Bij voorkeur, de documenten komen afgeven/afhalen bij onze baliemedewerkster in de voormiddag tussen 8u30 en 12u30.

 

Indien deze afwezig is, gelden volgende afspraken:

  • Afgeven: Er zal een ‘postbus’ voorzien worden aan de balie, waarin u uw documenten kan deponeren.
  • Afhalen: Indien de baliemedewerker niet aanwezig is, zal u even moeten wachten tot een arts of de verpleegkundige u verder zal helpen of wanneer afgesproken met uw behandeld arts zal uw document ter beschikking zijn in het afhaalvakje aan de balie.

 

 

Huisarts in opleiding (HAIO)

Dr. Jana Van Bogaert zal van 01/04/2024 t.e.m. 30/09/2025 als HAIO werkzaam zijn in Medisch Huis Roomakker. Dr. Stephan Heyman is haar stagebegeleider.

HAIO is een gediplomeerd arts die zich gedurende 3 jaar specialiseert in de huisartsengeneeskunde.

 

 

Afwezigheden vakantieperiode

  • Dr. Heyman zal afwezig zijn van 24 juni 2024 t.e.m. 5 juli 2024 en van 11 oktober t.e.m. 18 oktober 2024.
  • Dr. Vanoutrive zal afwezig zijn van 12 augustus t.e.m. 30 augustus 2024.
  • Dr. Verbeeck zal afwezig zijn van 1 t.e.m. 16 augustus 2024.
  • Dr. Neirinck is in zwangerschapsverlof. Tijdens haar afwezigheid kan u terecht bij de andere huisartsen of bij de verpleegkundige.
  • Dr. Van Bogaert zal afwezig zijn van 24 juli 2024 t.e.m. 29 juli 2024.
  • Onze verpleegkundige Lana zal afwezig zijn van 15 juli t.e.m. 23 juli 2024 en van 9 september t.e.m. 17 september 2024.

 

Met vriendelijke groeten,

Dr Stephan Heyman

Dr Jan Vanoutrive

Dr Iris Verbeeck

Dr Jana Van Bogaer

Verpleegkundige Lana De Meyer