Wat bij afwezigheid zonder verwittiging

Tot onze spijt worden we meer en meer geconfronteerd met patiënten die hun afspraken niet naleven en nalaten ons te verwittigen. Hierdoor lijden we aanzienlijke economische schade. Het is juridisch volkomen legaal hiervoor een forfait tot schadeloosstelling te vragen. Daarom wensen wij duidelijke afspraken te maken. Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur op voorhand geannuleerd of verzet worden. Bij duidelijk niet naleven van de afspraken wordt een forfait van 25 euro per gereserveerd half uur gerekend. Deze nalatigheidsvergoeding wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Er wordt zeker rekening gehouden met overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij hopen op uw medewerking en begrip.